Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Zasmakuj w Bibliotece

„Zasmakuj w bibliotece” to hasło tegorocznego Tygodnia Bibliotek, a jego autorem jest Mariusz Nakielny, starszy kustosz w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bochni.

Tydzień Bibliotek to ogólnopolska akcja promowania czytelnictwa, bibliotek i zawodu bibliotekarza, organizowana od 2004 r. przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Akcja odbywa się zawsze w maju, a imprezy rozpoczynają się 8 maja – w Dniu Bibliotekarza. Ma ona na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 8 – 15 maja.

Hasło przewodnie, podobnie jak plakat promujący akcję, jest wybierane corocznie w drodze konkursu. W tym roku swoje hasło „Zasmakuj w bibliotece” zgłosił do konkursu Mariusz Nakielny – bibliotekarz z naszej Biblioteki, i konkurs wygrał. Gratulujemy!

Wyboru hasła promującego XVII edycję programu Tydzień Bibliotek dokonało Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Swoje hasło Autor uzasadnia w następujący sposób: „Zasmakuj w bibliotece, bo książką warto się delektować, smakujmy słowa, ciągle i wciąż od nowa. Korzystajmy z kalejdoskopu ofert dla naszych najważniejszych gości – Czytelników, by każdy z nich znalazł w Bibliotece łakomy literacki kąsek. To dla was entuzjastów literatury i kultury jesteśmy”.

Skip to content