Skip to content Skip to footer

Czytelnia dla dorosłych

Dział gromadzi zbiory i udostępnia  je na miejscu. Opracowuje zbiory regionalne „Bochniana”, które tworzą książki, wycinki prasowe (ok. 377 segregatorów), roczniki lokalnych gazet i dokumenty życia społecznego. Opracowuje opisy bibliograficzne do Bibliografii Małopolski (dostępna w zakładce: Katalogi i Bibliografie).

Godziny otwarcia

11:00 - 19:00
Poniedziałek
11:00 - 19:00
Wtorek
11:00 - 15:30
Środa
11:00 - 19:00
Czwartek
11:00 - 19:00
Piątek
8:00 - 14:00
Sobota
Nieczynne
Niedziela

Usługi i formy działalności

Czytelnia dysponuje 30 miejscami dla czytelników. Czytelnia świadczy usługę kserowania i skanowania dokumentów.

Dla zorganizowanych grup czytelników prowadzi lekcje biblioteczne i pogadanki, oprowadza wycieczki. Współpracuje z lokalnymi mediami, szkołami, stowarzyszeniami i placówkami kulturalnymi.

W Czytelni można bezpłatnie korzystać z komputerów i internetu oraz zapisywać dane na własnych nośnikach. Czytelnicy mają do dyspozycji łącze hot-spot oraz terminal do sprawdzania zasobów katalogu on-line.

Czytelnia prowadzi Wypożyczalnię Międzybiblioteczną.

Księgozbiór

Czytelnia oferuje księgozbiór liczący blisko 15 tys. woluminów, na który składają się:

  • wydawnictwa o charakterze informacyjnym ogólnym,
  • książki popularnonaukowe,
  • monografie,
  • dzieła klasyków literatury,
  • lektury szkolne i ich opracowania.

Ponadto czytelnicy mogą korzystać z prasy bieżącej i archiwalnej, kartotek zagadnieniowych, pobierać kody dostępu do e-książek i kursów e-learningowych.

Skip to content